شهردار جدید گُلگیر انتخاب شد

عصر مسجدسلیمان // اعضای شورای شهر گلگیر علیرضا جعفری فام را بعنوان شهردار این شهر انتخاب کردند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، در جلسه انتخاب شهردار آینده گلگیر علیرضا جعفری فام با ۴ رای موافق بعنوان شهردار جدید ای ...

عصر مسجدسلیمان // اعضای شورای شهر گلگیر علیرضا جعفری فام را بعنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، در جلسه انتخاب شهردار آینده گلگیر علیرضا جعفری فام با ۴ رای موافق بعنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

جعفری فام عضویت در شورای شهر دوره های چهارم و پنجم گلگیر ، عضویت در کمیته تطبیق شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان، کارشناس فنی واحد بهره برداری آب و فاضلاب روستایی مسجدسلیمان ، مسئول واحد توسعه فنی آب و فاضلاب مسجدسلیمان و مسئولیت دفتر فنی آب و فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان را در سوابق کاری خود دارد.

پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، ضمن تبریک به شهردار جدید گلگیر برای ایشان آرزوی موفقیت در مسئولیت پیش رو را دارد.