اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان از طرح تنش آبی به مناطق عشایری حوزه انتخابیه مسجدسلیمان،لالی، هفتکل و اندیکا اختصاص یافت

عصر مسجدسلیمان // دکتر علیرضا ورناصری نماینده حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی،هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی از تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و۲۶۰میلیون تومان از طرح تنش آبی به مناطق عشایری حوزه انتخابیه خود خبر د ...

عصر مسجدسلیمان // دکتر علیرضا ورناصری نماینده حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی،هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی از تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و۲۶۰میلیون تومان از طرح تنش آبی به مناطق عشایری حوزه انتخابیه خود خبر داد

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، دکتر علیرضا ورناصری با اشاره به اهمیت و ضرورت بهرمندی مردم عشایر از آب سالم اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی حوزه انتخابیه در توزیع اعتبارات ،تکمیل و به اتمام رساندن پروژه‌های حوزه آب وآبرسانی به این مناطق است.

وی همچنین ضمن اشاره به جذب بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مالی بمنظور طرح‌های آبرسانی فوری و اضطراری در مناطق تحت تنش در حوزه انتخابیه، اذعان داشت: امیدارم این اعتبارات بتواند راهگشای برای مردم محروم عشایر منطقه جهت حل مشکلات مربوط به آب باشد.

دکتر ورناصری با بیان اینکه؛  ضرورت دارد با توجه به کاهش شدید منابع آب در استان، فرهنگ‌سازی و استفاده صحیح از آب و رعایت الگوی مصرف بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد تصریح کرد:بر این اساس باید هم در زمینه تأمین هم توزیع و هم مدیریت مصرف هم افزایی داشته باشیم تا بتوانیم بدون آسیب این شرایط را سپری کنیم

وی در پایان اعتبارات اختصاص یافته بمنظور حل تنش های آبی حوزه انتخابیه را به تفکیک مناطق، به شرح ذیل بیان کرد:

شهرستان مسجدسلیمان:

روستای تلبمن : مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان

روستای کرایی _قلعه مدرسه: مبلغ یک میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان

روستای بکال : مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان

شهرستان لالی:

منطقه عشایری قلعه صلواتی و چال تنباکوکار : یک میلیارد تومان

حتی (چهارکولان): یک میلیارد و یکصدوپنجاه میلیون تومان

شهرستان هفتکل:

جاردگندلراز : مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان

شهرستان اندیکا:

روستای کمفه: مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان

کلالک (فهیم آباد): مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان

دره گچی: مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان

کلالک آبرزک: مبلغ دو میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان

کلالک چلو: مبلغ ۵۰ میلیون تومان

سرکول تاراز : مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان

آب سرده آب سوراخ تاراز : مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان

نگین شیمبار : مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان

آبزرو و آرام: مبلغ دو میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان

کفت بویر : مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان