رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اندیکا منصوب شد

عصرمسجدسلیمان // طی حکمی ار سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان، یوسف‌نقدی پور بعنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی اندیکا منصوب شد به گزارش پایگاه خبری عصرمسجدسلیمان ، در متن حکم یوسف نقدی پور آمده است: جناب‌ آقای یوس ...

عصرمسجدسلیمان // طی حکمی ار سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان، یوسف‌نقدی پور بعنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی اندیکا منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری عصرمسجدسلیمان ، در متن حکم یوسف نقدی پور آمده است:

جناب‌ آقای یوسف‌نقدی پور

هنر نمایش هنری انسان ساز و تعالی بخش است و اساسا بنیانش بر گفت وگو و مفاهمه استوار است ودرعین حال ارتباط تنگاتنگی با اقشار مختلف جامعه دارد
با عنایت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی وبراساس تبصره ذیل ماده ۱۲ اساسنامه انجمن هنرهای نمایشی ایران و ماده ۳ آئین نامه تاسیس شعب به موجب این حکم شما را تا تغییر ساختار و تشکیل انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۵ به عنوان رئیس دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اندیکا منصوب می نمایم

حسن اجرای امور انجمن، ترغیب و تقویت گرو های نمایشی، توجه به اجرای عمومی آثار، تعامل نشاط انگیز با پیشکسوتان و هنرمندان ارجمند شهرستان، ارتباط با نهادها و سازمان ها و ادارات شهرستان و هماهنگی لازم با رئیس محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعالی رویکردهای نمایشی از اولویت های ابلاغی این انجمن می باشد.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان موفق باشید.

محمد یاقوتپور
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان