دستگیری عاملین تیراندازی به رئیس شورای شهر گلگیر

عصر مسجدسلیمان // عاملین تیراندازی به رییس شورای شهر گلگیر ساعاتی پیش با تمعهیدات و شگردهای پلیس دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ؛ روز گذشته بر اثر درگیری در بخش گلگیر رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلو ...

عصر مسجدسلیمان // عاملین تیراندازی به رییس شورای شهر گلگیر ساعاتی پیش با تمعهیدات و شگردهای پلیس دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ؛ روز گذشته بر اثر درگیری در بخش گلگیر رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان‌ اعزام شد ،حال عمومی این عضو شورا مساعد اعلام شد.

به گفته بن سعید دادستان شهرستان مسجدسلیمان ضاربین سه نفر بودند که اکنون در بازداشت به سر می برند.

بن سعید همچنین افزود: تحقیقات بیشتر در حال انجام است و امنیت در منطقه حاکم می باشد.