رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان بستری شد

عصر مسجدسلیمان // رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان بستری شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان روز گذشته بر اثر درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گر ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان بستری شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان روز گذشته بر اثر درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اعزام گردید.

بنا بر اطلاعات رسیده حال عمومی ایشان خوب و ضارب یا ضاربین شناسایی و در حال حاضر متواری هستند.

از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست.