برخی خیابان های فرعی منطقه بی بیان آسفالت شدند

عصر مسجدسلیمان // به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان های فرعی منطقه ی بی بیان انجام شد . به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، در این عملیات که در راستای عمل به مسئولیت های اجت ...

عصر مسجدسلیمان // به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان های فرعی منطقه ی بی بیان انجام شد .

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، در این عملیات که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توسط اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن این شرکت صورت گرفت خیابان های فرعی حدفاصل کارخانه بهره برداری نمره ۹ تا مسجد امام رضا (ع) و همچنین خیابان های فرعی سمت تعاونی قدیم به متراژ تقریبی ۱۲۰۰۰ متر مربع از روکش آسفالت گرم بهره مند شدند .

،