بیانیه کارگروه ورزش نماینده مجلس درخصوص دعوت از مردم به ویژه جامعه ورزش در انتخابات ۲۸خرداد

عصر مسجدسلیمان // کارگروه ورزش نماینده مردم شهرستان مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای درخصوص از عموم مردم به ویژه جامعه ورزش درصحنه ومیدان انتخابات دعوت بعمل آورد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان متن بیانی ...

عصر مسجدسلیمان // کارگروه ورزش نماینده مردم شهرستان مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای درخصوص از عموم مردم به ویژه جامعه ورزش درصحنه ومیدان انتخابات دعوت بعمل آورد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان متن بیانیه به شرح ذیل است:

اِنّ الله لایُغَیِرُمابِقَومِ حتّی یُغَیِرٌومابِاَنفُسِهِمْ

(خداوندحال هیچ قومی راتغییرنمیدهد مگرآن که آنان آنچه رادرخودشان است تغییردهند)

کارگروه ورزش دفترنماینده محترم شهرستان مسجدسلیمان وحوزه های انتخابیه ضمن دعوت ازعموم مردم و به خصوص جامعه ورزشی به حضورگسترده وپرشور درانتخابات به تاسی ازمنویات مقام عظمی ولایت براصل مشارکت حداکثری تاکیدداشته و دوشادوش سایر آحاد ملت ولایتمدار شهرستان شرکت درانتخابات را نه یک حق بلکه تکلیفی براعتلای کشور میداند.

اکنون که صحنه ی انتخابات تبلور امتحان وتجسم و تجدیدمیثاق باانقلاب وآرمان های امام راحل میباشد از شماجامعه ی ورزش باغیرت شهرستان به حضور پرشور خود در انتخابات پیش رو دعوت حداکثری بعمل آورده تا با انتخاب اصلح خویش راه ومسیر سیاسی واجتماعی وفرهنگی و….را هموار سازید باشدکه با انتخابی درست سرنوشت سیاسی خودرابه درستی رقم بزنید ….

شهرام داراب پور مسئول کارگروه ورزش نماینده مجلس