سرپرست هیات اسکواش مسجدسلیمان منصوب و معارفه شد

عصر مسجدسلیمان // سرپرست هیات اسکواش مسجدسلیمان منصوب و معارفه شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، بنا به پیشنهاد امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان و با حکم رئیس هیات اسکواش استان خوزستان، ...

عصر مسجدسلیمان // سرپرست هیات اسکواش مسجدسلیمان منصوب و معارفه شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، بنا به پیشنهاد امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان و با حکم رئیس هیات اسکواش استان خوزستان، سرکار خانم شیوا یوسفی به عنوان رییس هیات اسکواش مسجدسلیمان منصوب و معارفه شد.

گفتنی است شیوا یوسفی پیش از این سمت هایی همچون : نایب رییس هیات انجمن های ورزشی، مسئول کمیته فیتنس و بازرسی پرورش اندام و و مسئولیت چندین کمیته هیات ورزش های همگانی از جمله کمیته اجرایی را در رزومه کاری خود داشته است.