فرزند نیک مسجدسلیمان سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز شد

عصر مسجدسلیمان // فرزند نیک مسجدسلیمان سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم نوشادی شهردار کلانشهر اهواز، مهندس فرامرز نجف پور بعنوان سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهو ...

عصر مسجدسلیمان // فرزند نیک مسجدسلیمان سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم نوشادی شهردار کلانشهر اهواز، مهندس فرامرز نجف پور بعنوان سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست منطقه ۷ شهرداری منصوب می شوید.

گفتنی است نجف پور پیش از این معاونت اجرایی، مدیراجرایی و قائم مقام سازمان پارک های شهرداری اهواز و معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه ۷ اهواز را بر عهده داشته است.