با مساعدت اداره کل ورزش وجوانان خوزستان مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب باشگاه نفت مسجدسلیمان واریز شد

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان گفت : با پیگیریهای مستمر دکتر علیرضا ورناصری نماینده شریف مردم در مجلس شورای اسلامی ومساعدت های ویژه دکتر افشین حیدری مدیر کل ورزش وجوانان خوزستان امروز مبلغ ۲ میلیار ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان گفت : با پیگیریهای مستمر دکتر علیرضا ورناصری نماینده شریف مردم در مجلس شورای اسلامی ومساعدت های ویژه دکتر افشین حیدری مدیر کل ورزش وجوانان خوزستان امروز مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب باشگاه نفت مسجدسلیمان واریز گردید

به گزارش عصر مسجدسلیمان امیدوار جمالپور ادامه داد : از ابتدای فصل تاکنون با همکاری های ویژه نماینده محترم ومدیر کل ورزش وجوانان خوزستان مبلغ ۸ میلیارد تومان توسط اداره کل ورزش وجوانان استان به حساب باشگاه نفت واریز گردید.

جمالپور افزود : باهمدلی وهمراهی خاص مسئولین شهرستان وهمراهی وهمکاری ویژه اداره کل ورزش وجوانان خوزستان، طی دو سه سال گذشته نگاه ویژه ای از لحاظ اختصاص اعتبارات ، امکانات وتجهیزات ورزشی به ورزش شهرستان شده است که جا دارد از پیگیریهای دلسوزانه نماینده بزرگوار جناب دکتر ورناصری وهمچنین جناب دکتر افشین حیدری مدیر کل ورزش وجوانان خوزستان و دکتر پاکدل فرماندار محترم صمیمانه سپاسگزاری کنم.

وی در پایان گفت : ان شاءلله که با این همدلی ونگاه دلسوزانه مسئولین مربوطه روز به روز شاهد پیشرفت زیر ساخت های ورزش شهرستان ورشد وشکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان شهرستان باشیم.