برخورد با محتکرین سیمان در مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره صمت مسجدسلیمان از برخورد با محتکرین سیمان در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، مهراب عبداللهی با اعلام خبر فوق گفت : طی بازدید امروز برای ۳ واحد مصالح فروشی سیمان با ع ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره صمت مسجدسلیمان از برخورد با محتکرین سیمان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، مهراب عبداللهی با اعلام خبر فوق گفت : طی بازدید امروز برای ۳ واحد مصالح فروشی سیمان با عنوان تخلف احتکار سیمان و ۱ واحد بعلت گران فروشی سیمان، پرونده تعزیراتی تشکیل شد و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

وی افزود : با توجه به التهاب به وجود آمده در بحث سیمان از کارخانه تا مبدا سیمان را رصد خواهیم کرد و هم در سطح عمده و هم خرده فروشی با محتکر و گران فروش به شدت برخورد خواهیم نمود.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد : بررسی و رصد وضعیت سیمان شهرستان به صورت محسوس و نامحسوس در طول شبانه روز در دستور کار بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف قرار دارد.