فرزند مسجدسلیمان بعنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه هفت اهواز منصوب شد

عصر مسجدسلیمان // طی حكمی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه هفت اهواز منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، طی جلسه ای با حضور فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه هفت و جمعی از معاونين و مسئولين منطقه ،فرامرز ...

عصر مسجدسلیمان // طی حكمی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه هفت اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، طی جلسه ای با حضور فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه هفت و جمعی از معاونين و مسئولين منطقه ،فرامرز نجف پور بعنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی منطقه معرفی شد.

درادامه جلسه حاتمی مدیر منطقه از زحمات منجزی معاون مالی و اقتصادی پيشين تشکر و قدردانی و برای معاون جدید آرزوی موفقیت کرد.