اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به دادسرا احضار شدند

عصر مسجدسلیمان // اعضای شورای شهر به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق استخدام‌های غیرمجاز به دادسرای مسجدسلیمان احضار شدند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان علی اسکندری دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان در ...

عصر مسجدسلیمان // اعضای شورای شهر به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق استخدام‌های غیرمجاز به دادسرای مسجدسلیمان احضار شدند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان علی اسکندری دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان در این رابطه گفت: برابر گزارش‌های واصله از سوی نهادهای مسئول به دادستانی، پس از بررسی موضوع و با ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق استخدام‌های غیر مجاز احضار و پرونده قضایی تشکیل شد…

وی افزود: از آنجا که تعدادی از اعضای شورای شهر با حضور در شعبه بازپرسی اعلام کردند شهردار وقت اقدام به استخدام کرده بود و رسیدگی به جرائم شهرداران در صلاحیت دادگاه مرکز می باشد این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام اعضای شورای شهر و شهردار وقت به دادسرای مرکز استان ارسال گردید.