مهندس سید حمید صالحی و یک دهه تلاش صادقانه

عصر مسجدسلیمان // مهندس سید حمید صالحی پس از یک دهه خدمت و تلاش صادقانه در سد و نیروگاه های مسجدسلیمان و عباسپور تودیع شد و بعنوان مدیرعامل سد کارون سه معرفی شد. نگاهی به کارنامه مدیریتی این فرزند خلف منطقه،حکایت از آن د ...

عصر مسجدسلیمان // مهندس سید حمید صالحی پس از یک دهه خدمت و تلاش صادقانه در سد و نیروگاه های مسجدسلیمان و عباسپور تودیع شد و بعنوان مدیرعامل سد کارون سه معرفی شد.

نگاهی به کارنامه مدیریتی این فرزند خلف منطقه،حکایت از آن دارد که وی از همه ابزارهای ممکن برای کمک به منطقه استفاده میکرد تا چهره فقر را از شهرستان محروم بزداید.

اصل csr یا مسئولیت اجتماعی بعنوان یکی از مطالبات اصلی مردم اندیکا از دو سد،تنها با حضور مهندس صالحی به بخشی از آن پاسخ داده شد و مردم شاهد بودند که در بخش های مختلف از جمله ورزش،خدمات عمرانی.مسائل فرهنگی و…به منطقه خدمات ارائه شد.

یکی از ویژگیهای بارز مهندس صالحی را باید در تکریم مردم و ملاقات های روزانه وی با اهالی منطقه دانست که با سعه ی صدر به حرف های مردم گوش میداد و برای مشکلات آنها چاره جویی میکرد.

حضور مهندس صالحی در سد مسجدسلیمان و عباسپور قرین اتفاقات خوب برای پرسنل و مردم بود و برای همیشه در اذهان مردم به یادگار خواهد ماند.

دوران اوج سد و نیروگاه مسجدسلیمان و کسب رتبه اول تولید انرژی برق آبی کشور در زمان مهندس صالحی بود و این روند تاکنون نیز ادامه داشته است.

پرداختن به همه شاخص های مدیریتی و کارنامه موفقیت آمیز مهندس صالحی در این مقال نمی گنجد.برای این مدیر انقلابی و مردمی در تداوم خدمت رسانی به کشور و مردم آرزوی موفقیت داریم.