جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مسجدسلیمان برگزارشد

عصر مسجدسلیمان // جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مسجدسلیمان برگزارشد به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان مهندس اردوان قنبری معاون فرماندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: در ...

عصر مسجدسلیمان // جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مسجدسلیمان برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان مهندس اردوان قنبری معاون فرماندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: در بحث مواد مخدر یکی از راهکارهای دشمنان نظام تضعیف نیروی جوان کشور از طریق آلوده کردن جوانان به مواد مخدر است و از دیگر موارد مربوط به این بحث ؛ سیاست ها و چرخه مالی مربوط به جریان مواد مخدر دردنیاست و به نوعی صادرات و واردات های تکنولوژی صنعتی مواد مخدر سودآورترین تجارت ها در خیلی از کشورهاست .

قنبری افزود: اگر مواد مخدررا از بعضی کشورهایی چون افغانستان بگیریم شاید چیزی برای آن ها باقی نماند یا کشورهایی چون آمریکای جنوبی که در این زمینه فعالیت می کنند برای آن ها منافع زیادی دارند .

کشورهای ابرقدرتی که دوست دارن کشورهای دیگر رو تحت سلطه خود درآورند از طریق آلوده کردن جوانان آن کشور به موادمخدر به مقصود شوم خود دست پیدا می کنند.

وی عنوان کرد: سالیانه چیزی حدود سیصد میلیون دلار هزینه مبارزه با مواد مخدر کشور می شود اگر این پول را در کار اشتغال زایی وارد کنیم چقدر می تواند مشکلات جوانان را حل نماید.

قنبری بیان کرد: برای کنترل وکم کردن اثرات مواد مخدر در کشور می توان راهکارهایی را ارائه کرد علاوه بر اقداماتی که در سطح کشور انجام می شود از طریق آموزش و اقدامات فرهنگی تا حدودی پیشگیری وکنترل کرد و به عنوان یکی از اعضای شورا اگر درصدی کوچک در این زمینه نقش داشته باشیم می توانیم کشوری پاک وعاری از مواد مخدر داشته باشیم.

گفتنی است در این جلسه مصوبات جلسه پیشین نیز مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.