بازدید نماینده مجلس و فرماندار اندیکا از روند اجرای عملیات پروژه گازرسانی

عصر مسجدسلیمان // نماینده مردم شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا ،لالی و هفتکل در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار اندیکا و برخی مدیران دستگاههای اجرایی از روند اجرای عملیات پروژه گازرسانی مناطق مختلف شهرستان اندیکا بازدید نمودن ...

عصر مسجدسلیمان // نماینده مردم شهرستانهای مسجدسلیمان ،اندیکا ،لالی و هفتکل در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار اندیکا و برخی مدیران دستگاههای اجرایی از روند اجرای عملیات پروژه گازرسانی مناطق مختلف شهرستان اندیکا بازدید نمودند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان مهندس ظاهری در این ارتباط بیان نمود : پیرو بازدیدهای قبلی که بهمراه مدیر کل گاز استان خوزستان وفرماندار شهرستان از اجرای پروژه گازرسانی در روستاهای شهرستان اندیکا انجام شد امروز نیز فرصتی فراهم شد تا از آخرین اقدامات اجرا شده در این پروژه بازدید نماییم که جا دارد از زحمات بعمل آمده تقدیر و تشکر نمایم.

وی با بیان اینکه پروژه گازرسانی تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است افزود : در مجموع ۹۲ کیلومتر انتقال شبکه گازرسانی از شهرستان ایذه تا اندیکا انجام شده است که امیدوارم در موعد مقرر بتوانیم انتقال گاز را در کلیه نقاط شهرستان اندیکا شاهد باشیم .

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : باتوجه به اختصاص ۱۴۰میلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژه فاز اول گازرسانی شهرستان اندیکا ، تعدادی از روستاها در اجرای پروژه اول از قلم افتاده بودند که در این ارتباط مقرر گردید که اگر میزانشان از قالب ۲۵% بیشتر است به عنوان یک پروژه مستقل کارگزاری، برنامه ریزی واجرا شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد : در فاز سوم گازرسانی این شهرستان مسیر مناطقی همچون : شیرین بهار، للر، کتک، سوسن، کمفه و محدوده بخش چلو ازجمله پروژه هایی میباشند که قرار است ظرف هفته آینده فرماندار شهرستان به اتفاق مسئولین مربوطه از محل بازدید ومسیر انتقال لوله گاز را تعیین کنند تا زمینه برای کارهای مقدماتی و انتخاب پیمانکار فراهم شود.