توهین به اقوام در هر لباس و مقامی پذیرفتنی نیست

عصر مسجدسلیمان // در جنگی که می بایست به جنگ جهانی سوم لقب داده می شد و خلیفه خود خوانده ریاض (پدرخوانده دنیا) عربستان امیر و والی خود صدام را روانه خاک ایران کرد باز رهبری موثر جنگ را یک لر هدایت میکرد اگر چه همه اقوام ...

عصر مسجدسلیمان // در جنگی که می بایست به جنگ جهانی سوم لقب داده می شد و خلیفه خود خوانده ریاض (پدرخوانده دنیا) عربستان امیر و والی خود صدام را روانه خاک ایران کرد باز رهبری موثر جنگ را یک لر هدایت میکرد اگر چه همه اقوام جان برکف در این راه پایمردی و جان دادند.

هراز چند گاه افرادی در جایگاه های گوناگون به قوم لُر توهین می کند توهین به قومی که موجودیت ایران مدیون رشادت ها مبارزات و صداقت  و پایمردی و جانفشانی های آنها در ثبات و تمامیت ارضی ایران است.
چه وقیحانه است که نماینده معمم مردم در مجلس به قومی توهین می کند که پیشینه  ۵تا ۷هزار ساله در تاریخ دنیا دارد
اما باید به این آقا گفت الوار ایران هیچ گاه به خاک ایران و سرنوشت ایران پشت نکردند تاریخ را که ورق می زنیم اقتدار ایران گسترش ایران توسعه و کشور گشایی ایران در پرتو قوم بختیاری و کلا لرهای ایرانی و لک ها بوده دفینه های گران سنگ تاریخ را که نبش قبر کنیم رشادت ها و حانفشانی های لرها را در دفاع از کیان و سرزمین ایران بزرگ می بینیم تا زمانی که لرها در دستگاه ها و نظام های حکومتی این سرزمین  بودند بر وسعت ایرا ن افزوده شد و حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد. ایران به پهناور ترین کشور جهان مبدل شده بود حتی در جنگی که می بایست به جنگ جهانی سوم لقب داده می شد و خلیفه خود خوانده ریاض (پدرخوانده دنیا) عربستان امیر و والی خود صدام را روانه خاک ایران کرد باز رهبری موثر جنگ را یک لر هدایت میکرد اگر چه همه اقوام جان برکف در این راه پایمردی و جان دادند در این حال فردی معمم قوم لر را مورد اهانت قرار می دهد
بی انصافی است اگر کسی نسنجیده نمک نشناسی کرده و به قوم لر اهانت کند در همین جنگ سومی که نام بردیم این لرها بودند که از زن و مرد در پیشانی جنگ و در پشت جبهه حمایتی از هیچ کوشش مضایقه نداشتند و جان ها فدا کردند و سرها از دست دادند حتی یک وجب از خاکمان را دنیا نتوانست تصاحب کند لرها جوانمردانه بخاک نیفتادند تا آدم فراغ احوال شاد و بذله گو شو اجرا کرده و  و با ماشین آخرین سیستم جابجا شده و در ملا عام و در مجلس مضحکه اهانت به قوم لر بشود
من نمیشناسمت ولی بعنوان بنیان گزار هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان اهالی زاگرس نشین به جوانان غیور الوار ایران سفارش  می کنم هر یک از اهالی زاگرس نشین در هر محفلی که شما وارد شوید با سخنان منطقی جواب این گستاخی تو را بدهد یقین بدان این انجام خواهد شد چون الوار ایران از حرف سرد بسیار رنجیده می شوند قوم لر تا کنون حرف سرد را تحمل نکرده و منبعد هم تحمل نخواهد
اینجانب از نمایندگان اقوام خصوصا فراکسیونهای گوناگون اقوام و نمایندگان الوار ایران، ائمه جمعه و جماعات الوار ایران با محکومیت و تقبیح این نوع اهانت ها به اقوام که موجب باب تازه ای از هرج و مرج و باعث اختلاف اقوام و آنارشی در کشور خواهد شد موضع گیری کنند
پرویز دوید خسروی روزنانه نگار و بنیانگزار هم اندیشن نخبگان و فرهیختگان اهالی زاگرس نشین کشور
پی نوشت:
شایان ذکر است حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی به قوم لر زبان توهین کرد.این توهین موجب واکنش های تندی علیه وی در شبکه های اجتماعی و در سطح مسئولین شد و سرانجام وی مجبور به عذر خواهی شد.

به قلم پرویز دوید خسروی