روز قلم مختصِ صاحب قلمانی ست که رسالت پایان ناپذیر خود را در نهادینه سازی اندیشه های ترقی خواه، مطالبه و احقاق حق بدانند

عصر مسجدسلیمان // روزقلم، قلمی که برای خویش رسالتِ روشنی آفرینی قائل است، آیت روشنی ست که دادار برآن سوگند یادفرموده تا انسانِ راستین نگارِ معرفت پژوه ازقلم،قدرت استیلای نور بر تاریکنایِ ضمیرِدروغ پردازی،جمود و جهالت بدس ...

عصر مسجدسلیمان // روزقلم، قلمی که برای خویش رسالتِ روشنی آفرینی قائل است، آیت روشنی ست که دادار برآن سوگند یادفرموده تا انسانِ راستین نگارِ معرفت پژوه ازقلم،قدرت استیلای نور بر تاریکنایِ ضمیرِدروغ پردازی،جمود و جهالت بدست آورد.

شادباش این روز مختصِ صاحب قلمانی ست که رسالت پایان ناپذیر خود را در نهادینه سازی اندیشه های ترقی خواه، مطالبه و احقاق حق بدانند.

مغتنم زمانی ست تا این روز باشکوه را بطور ویژه به دوستان گرانقدرم اصحاب رسانه و قلمهای بی حُب وبغض که بر نقش بی بدیل رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی در تحولات جوامع بشری اِشراف دارند،تأثیراتِ تعهدانگاری واخلاق محوری را در اعتلای ارزشهای والای انسانی و تحقق آرمانها و حقوق مردم دلاور خوزستان باور دارند،
تراوشهای قلم را با عدل نویسی متصف نموده، فراتر از جناحها و مطامع شخصی به احقاق حق و مطالبات مردمی تحریر و تقریر و ارزشهای مشترک بشری و انتقال آن را پیروزی جبهه قلم می انگارند تبریک بگویم.

رحیم ورناصری
مدیر روابط عمومی شهرداری مسجدسليمان