باززنده سازی در بافتهای فرسوده مسجدسلیمان از جمله منطقه کلگه زرین به عنوان یک ضرورت احساس می شود

عصر مسجدسلیمان // منطقه کلگه زرین واقع در شهر مسجدسلیمان یکی از با قدمت ترین و یا به عبارتی از هسته های اولیه تاریخی و شکل گیری این شهر بحساب می آید و افرآد بزرگان فرهیختگان را در سطوح بالای مملکتی به جامعه تحویل داده اس ...

عصر مسجدسلیمان // منطقه کلگه زرین واقع در شهر مسجدسلیمان یکی از با قدمت ترین و یا به عبارتی از هسته های اولیه تاریخی و شکل گیری این شهر بحساب می آید و افرآد بزرگان فرهیختگان را در سطوح بالای مملکتی به جامعه تحویل داده است، و درسال های جنگ تحمیلی شهدای زیادی را تقدیم این مرز و بوم نموده است که خود جای افتخار دارد، حال با گذشتن از تمامی این موارد و نگاهی شهرسازانه به کالبد محله رنگ و بوی فرسودگی و خستگی در چهره اهالی باغیرت این منطقه و فقر غالب شده در کوچه های آن همه را به فکر فرو می برد که چرا این محله با این قدمت و وسعت امروزه به عنوان بافت فرسوده و نداشتن حداقل امکانات و زیرساختها و تجهیزات شهری واز پایین تر سطح خدمات رسانی بی نصیب است. مشکلات اقتصادی -اجتماعی، فرسودگی بافت، نداشتن حداقل فضاها و سرانه ها و…. باعث نارضایتی اهالی محترم شده است که همگی به نوبه خود پایین آمدن سطح کیفیت زندگی را در بر داشته است. اینجانب اول به عنوان یک شهروند مسجدسلیمانی و دوم به عنوان یک کارشناس شهرسازی موضوع نارضایتی مردم از عدم خدمات رسانی و حداقل امکانات را درک نموده و طی بازدیدهای میدانی و مطالعاتی که در سالهای گذشته در این محله و سایر محلات داشته ام، پیشنهاد طرح باززنده سازی محلات را در شهردآری به شهردار وقت در سال ۱۳۹۱ همراه با راهبردهای عملیاتی و اجرایی اعلام نمودم که خود میتوانست مرهمی بر مشکلات فعلی باشد. طی اقدامات شهرداری در سالهای اخیر همچون صدور پروانه ساختمانی و معافیت های مآلی برآی اهالی در جهت بهسازی هر چه بهتر مساکن اعلام داشته که گامی مثبت بحساب می اید، اما واقعیت امر محله کلگه نیازمند حمایت مالی بآنک جهانی و سازمان اسکان بشر است، که تجارب موفق آن را در زمینه بهسازی در محلات کلانشهرهایی همچون : اهواز کرمانشاه و بندرعباس به وضوح قابل مشاهده است. حال از شما مسولین محترم و دلسوز شهرستان مرتبط با حوزه های مربوطه خواهشمندم موضوع ساماندهی و باززنده سازی منطقه تاریخی (کلگه زرین) را با جدیت هرچه بیشتری پیگیری نموده تا ثمرات آن حاصل شهر عزیزمان شود.

📝 عادل بابادی کارشناس ارشد شهرسازی و امور تسهیلگری بافت های فرسوده.