دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان خبر بازداشت سرپرست سابق شهرداری این شهرستان را تایید کرد

عصر مسجدسلیمان // دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان خبر بازداشت سرپرست سابق شهرداری این شهرستان را تایید کرد.   به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان علی زلقی دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان گفت: به دنبال دریافت گزا ...

عصر مسجدسلیمان // دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان خبر بازداشت سرپرست سابق شهرداری این شهرستان را تایید کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان علی زلقی دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان گفت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ارتشاء توسط این فرد، بررسی ادله موجود و انجام تحقیقات اولیه، دستورات قضایی لازم صادر و متهم بازداشت شد.

 

وی اضافه کرد : پرونده در این خصوص تشکیل، متهم با صدور قرار تامین منتهی به بازداشت، روانه زندان و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل مرتبط با موضوع ادامه دارد.

نام:

ایمیل:

نظر: