مسئول جدید روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان معرفی شد

  عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، عباس وحدت به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان معرفی شد. گفتنی است پیش از این پیام ورناصری در این سمت انجام وظیفه می نمود. در پایان ج ...

 

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، عباس وحدت به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان معرفی شد.

گفتنی است پیش از این پیام ورناصری در این سمت انجام وظیفه می نمود.

در پایان جلسه معارفه که توسط معاونت اداره سرمایه گذاری و نیروی انسانی برگزار شده بود، از زحمات وی تقدیر و تشکر به عمل آمد.