ششمین شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان طی یک سال و نیم گذشته نیامده رفت

عصر مسجدسلیمان // ششمین شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان طی یک سال و نیم گذشته نیامده رفت. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان یک منبع موثق با تائید این خبر از استعفای سیدعبدالحسین حسینی شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیما ...

عصر مسجدسلیمان // ششمین شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان طی یک سال و نیم گذشته نیامده رفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان یک منبع موثق با تائید این خبر از استعفای سیدعبدالحسین حسینی شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان که در جلسه اخیر این شورا به عنوان ششمین شهردار مسجدسلیمان انتخاب شده بود خبر داد.

شنیده ها حاکی از آن است طی یکی دو روز آینده شهردار جدید از سوی شورای شهر انتخاب و معرفی خواهد شد.

لازم به ذکر است طی یک سال و نیم گذشته ابراهیم جعفری شهنی، امیر عارف کیانی، ابراهیم بهرامی، روح الله جلیلی و عزیز قنبری با رای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب اما هر کدام به دلایلی نتوانستند بر صندلی شهرداری بنشینند.