واکنش چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان به اظهارات اخیر عزیزقلی زمانپور

  عصر مسجدسلیمان //  چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان به اظهارات اخیر عزیزقلی زمانپور رئیس این شورا واکنش نشان دادند‌. پس از انتشار خبری مبنی بر تایید صلاحیت روح اله جلیلی توسط رییس شورای شهر مسجدسلیمان ، چهار عضو شورا ...

 

عصر مسجدسلیمان //  چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان به اظهارات اخیر عزیزقلی زمانپور رئیس این شورا واکنش نشان دادند‌.

پس از انتشار خبری مبنی بر تایید صلاحیت روح اله جلیلی توسط رییس شورای شهر مسجدسلیمان ، چهار عضو شورا آقایان شهباز حیدری، علی زمانپور ، محسن پیرعباسی و محمود جعفری شهنی به اظهارات ایشان واکنش نشان داده و در گفتگو با پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان بیان داشتند:

بازگشت به صورتجلسات شورای اسلامی شهر و برابر نامه شماره ۲۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ استانداری محترم خوزستان، آقای روح اله جلیلی فاقد شرایط تصدی سِمَت شهردار مسجدسلیمان تشخیص داده شد و پس از آن برابر نامه ۸۷۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۵ استانداری خوزستان بر عدم وجاهت قانونی فعالیت روح اله جلیلی جهت ادامه سرپرستی تاکید نمود که تا این لحظه هیچگونه مکاتبه ای برخلاف رد صلاحیت های ابلاغی به این شورا ارسال نگردیده است.

چهارعضو شورای شهر در ادامه افزودند: مبنای کار و قوانین شورایی پذیرش رای اکثریت و تبعیت از آن است که متاسفانه اقلیت اعضای شورا حاضر به حضور در جلسات تعیین تکلیف نابسامانی موجود و پذیرش مفاد قوانین ابلاغی استانداری نبوده و با غیبت های مکرر و دامن زدن به مواردِ فاقد مستندات در فضای مجازی سبب ایجاد التهاب در شهر و شهرداری و تشکیل پرونده برای اعضای شورا در هیات رسیدگی به تخلفات شوراها (برای اولین بار در دوره شورای اسلامی دوره ششم) گردیده و بر انبوه مشکلات افزوده اند.

آقایان شهبازحیدری، علی زمانپور، محسن پیرعباسی و محمود جعفری شهنی در پایان ضمن اعلام نارضایتی از عملکرد جلیلی سرپرست شهرداری در طول دوره سرپرستی وهمچنین علی رغم مکاتبات متعدد با ریاست شورا وسرپرست مبنی بر ارایه گزارش شفافیت مالی از ۲ ماه قبل ایشان از ارایه گزارش مستند ومکتوب امتناع نمود. افزودند: از مراجع ذیصلاح و استانداری خوزستان خواهشمندیم با توجه به رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر بعنوان نماینده مردم و همچنین با توجه به اینکه پس از سپری شدن مهلت قانونی سرپرستی ایشان و مشاهده مشکلات پیش آمده مراتب اعتراض خود را اعلام نموده تا نسبت به صدور رای مقتضی اقدام تادر فرصت قانونی جهت انتخاب گزینه ی واجد شرایط دیگر و یا انتخاب گزینه از طرف استانداری در اسرع وقت اقدام گردد..