تاسیس شعبه بانک ملی شهرستان اندیکا در مرحله اخذ مجوز قرار گرفت

عصر مسجدسلیمان //  پیرو تلاش های مجدانه دکتر علیرضا ورناصری و موافقت مدیرعامل بانک ملی ایران تاسیس شعبه بانک ملی شهرستان اندیکا در مرحله اخذ مجوز قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل ...

عصر مسجدسلیمان //  پیرو تلاش های مجدانه دکتر علیرضا ورناصری و موافقت مدیرعامل بانک ملی ایران تاسیس شعبه بانک ملی شهرستان اندیکا در مرحله اخذ مجوز قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامه ای خطاب به دکتر علیرضا ورناصری اظهار داشت:

براساس سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تعداد شعب و چابک سازی واحدهای بانکی در کشور و همچنین در نظر گرفتن رشد و توسعه بانکداری الکترونیکی، بانک ها مجاز به افزایش تعداد واحدهای بانکی خود نبوده و ناگزیر می بایست علاوه بر عدم ایجاد واحد جدید، نسبت به کاهش، تعطیل نمودن و ادعام برخی واحدهای خود اقدام نمایند.

لیکن علیرغم محدودیت های فوق در راستای اجابت درخواست جنابعالی، اداره امور شعب استان خوزستان این بانک به منظور تاسیس واحد، اقدام به جابجایی یک واحد نموده است که مراحل مترتب بر تحقق آن برای اخذ مجوزهای لازم مورد پیگیری قرار گرفته است.