بیژن ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر شد

عصر مسجدسلیمان // بیژن ارزانی بیرگانی با رای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار جدید شهر گلگیر انتخاب شد. وی دارای مدرک لیسانس مدیریت ، لیسانس حقوق ، فوق لیسانس علوم سیاسی بوده و در سمت های مدیریت اداری سیمان کارون و مسئول ...

عصر مسجدسلیمان // بیژن ارزانی بیرگانی با رای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار جدید شهر گلگیر انتخاب شد.

وی دارای مدرک لیسانس مدیریت ، لیسانس حقوق ، فوق لیسانس علوم سیاسی بوده و در سمت های مدیریت اداری سیمان کارون و مسئول روابط عمومی سیمان کارون و مدرس دانشگاه شاغل بوده است.