زایمان ایمن مادر باردار عشایر منطقه پاگچ نتیجه پیگیری به موقع تیم مرکز جامع سلامت روستایی نفتک

عصر مسجدسلیمان // سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مسجدسلیمان از زایمان ایمن مادر باردار عشایر منطقه پاگچ در نتیجه پیگیری به موقع تیم مرکز جامع سلامت روستایی نفتک خبر داد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، پرویز زمانپور سرپ ...

عصر مسجدسلیمان // سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مسجدسلیمان از زایمان ایمن مادر باردار عشایر منطقه پاگچ در نتیجه پیگیری به موقع تیم مرکز جامع سلامت روستایی نفتک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان، پرویز زمانپور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مسجدسلیمان در این خصوص اظهار داشت : روز سه شنبه مورخ ۲۸ بهمن تیم مرکز جامع سلامت روستایی نفتک با توجه به وضعیت هشدار شرایط جوی جهت ویزیت و مراقبت مادر باردار ۲۸ ساله با سابقه دوبار سزارین قبلی با تاریخ احتمالی زایمان اخیر به منطقه عشایر نشین پاگچ اعزام شدند .

وی افزود : پس از مراقبت و تاکید به مادر جهت اسکان در مرکز اسکان بیمارستان یا سکونت موقت در شهر با توجه به اینکه متخصص زنان پنج شنبه جهت بستری و انجام عمل سزارین نوبت داده بود و مادر علائمی از شروع زایمان نداشت با مخالفت ایشان مواجه شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد : علی رغم این موضوع عصر سه شنبه با پیگیری بهورز خانه بهداشت پاگچ با پیش بینی شروع علائم زایمان مجدد ، تیم سلامت پیگیری مادر را با جدیت انجام داد و خوشبختانه مادر ساعت ۲۱ روز سه شنبه در بیمارستان ۲۲ بهمن سزارین اورژانس شد  که هم اکنون مادر و نوزاد در وضعیت مطلوب به سر می برند.