فرزند مسجدسلیمان بعنوان رئیس جمعیت هلال احمر اهواز منصوب شد

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی مدیرکل جمعیت هلال احمر اُستان خوزستان ، شاپور باقری به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر کلان شهر اهواز منصوب شد. شاپور باقری از نیروهای جوان ، تحصیلکرده و با سابقه جمعیت هلال احمر خوزستان است و ...

عصر مسجدسلیمان // در حکمی از سوی مدیرکل جمعیت هلال احمر اُستان خوزستان ، شاپور باقری به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر کلان شهر اهواز منصوب شد.

شاپور باقری از نیروهای جوان ، تحصیلکرده و با سابقه جمعیت هلال احمر خوزستان است و پیش از این‌ ریاست هلال احمر شهرستان اندیکا ، ریاست هلال احمر شهرستان مسجدسلیمان و معاون عملیات اداره کل هلال احمر خوزستان را بر عهده داشته است.