اعلام آمادگی موسسه خیریه زنده یاد احمد رضایی جهت دریافت نذورات قربانی

عصر مسجدسلیمان // موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان باصدور اطلاعیه ای از آمادگی این نهاد حمایتی برای دریافت نذورات قربانی خبرداد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان دراطلاعیه این خیریه با اشاره به جمعیت ده هزار ن ...

عصر مسجدسلیمان // موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان باصدور اطلاعیه ای از آمادگی این نهاد حمایتی برای دریافت نذورات قربانی خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان دراطلاعیه این خیریه با اشاره به جمعیت ده هزار نفری خانواده های محروم واز کارافتاده تحت پوشش آمده است:

این خیریه آمادگی داردچون سالهای گذشته نذورات و دام قربانی بمناسبت عیدسعید قربان را از عزیزان نذرکننده دریافت ودربین خانواده های محروم تحت حمایت توزیع نماید.