زلزله ۲/۹ ریشتری مسجدسلیمان را لرزاند

عصر مسجدسلیمان // زلزله ۲/۹ ریشتری مسجدسلیمان را لرزاند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان زلزله ای با قدرت ۲/۹ ریشتر راس ساعت ۲۰:۴۷ شهرستان مسجدسلیمان را لرزاند. بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری، کانون این زمین‌لرزه، مسج ...

عصر مسجدسلیمان // زلزله ۲/۹ ریشتری مسجدسلیمان را لرزاند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان زلزله ای با قدرت ۲/۹ ریشتر راس ساعت ۲۰:۴۷ شهرستان مسجدسلیمان را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری، کانون این زمین‌لرزه، مسجدسلیمان بوده و عمق آن ۶ کیلومتری سطح زمین اعلام شده است.