فراخوان جذب نیروی پرستار در شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // با توجه به شیوع و همه گیری بیماری covid 19 (کرونا) در کشور و به علت نیاز به افزایش نیروهای پرستاری در جهت مبارزه و کنترل بیماری covid 19 (کرونا) بیمارستان ۲۲بهمن شهرستان مسجدسلیمان نیاز به ۶ نفر نیروی ک ...

عصر مسجدسلیمان // با توجه به شیوع و همه گیری بیماری covid 19 (کرونا) در کشور و به علت نیاز به افزایش نیروهای پرستاری در جهت مبارزه و کنترل بیماری covid 19 (کرونا) بیمارستان ۲۲بهمن شهرستان مسجدسلیمان نیاز به ۶ نفر نیروی کارشناش پرستاری ترجیحا آقا به صورت *قرارداد ۸۹ روزه*  (به کارگیری منحصرا در بخش کرونا) دارد.

از عزیزان مایل به همکاری با مدرک دانشگاهی در رشته اعلام شده تقاضا می‌شود با در دست داشتن مدارک شناسایی و مدارک دانشگاهی به معاونت درمان ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان مراجعه کنند.

تاریخ مراجعه : ۲۳ و ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹

زمان : از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر

مکان : شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان واقع در هشت بنگله معاونت درمان