جلسه فوق العاده مدیران هنرستان های مسجدسلیمان برگزار شد

عصر مسجدسلیمان // جلسه  فوق العاده مدیران هنرستان های مسجدسلیمان چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در دفتر مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان برگزار گردید . به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان این جلسه با حضور بهزاد شیانخواه سرپرست ...

عصر مسجدسلیمان // جلسه  فوق العاده مدیران هنرستان های مسجدسلیمان چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در دفتر مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان برگزار گردید .

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان این جلسه با حضور بهزاد شیانخواه سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان ، بلدی مسئول ارزیابی عملکرد ، خدادادی کارشناس مسئول متوسطه دوم ، پروینی کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش و مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش مسجدسلیمان برگزار گردید.

گفتنی است طی این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ارزیابی ثبت نام کتب درسی
طرح موضوع کارآموزی و کارورزی در تابستان
بررسی توسعه ی ظرفیت و رشته در سال آینده ی تحصیلی
بررسی تغییرات کد رشته های جدید کاردانش
سازماندهی نیروی انسانی و عدم به کارگیری نیروی بازنشسته تا حد ممکن