بهزاد شیانخواه بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان منصوب و معارفه شد

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان بهزاد شیانخواه بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید اداره آم ...

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان بهزاد شیانخواه بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان با حضور دکتر رفیعی معاون اداره کل آموزش و پرورش خوزستان برگزار شد که طی این مراسم از زحمات جانمراد داودی ریاست سابق این اداره تقدیر و بهزاد شیانخواه بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان معارفه شد.

گفتنی است جانمراد داودی ریاست سابق اداره آموزش و پرورش پس از ۳۶ سال خدمت  در این عرصه بازنشست شد.