عیادت رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی مسجدسلیمان از پیشکسوت عرصه ورزش

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی مسجدسلیمان از پیشکسوت عرصه ورزش ابراهیم صفرنژاد عیادت نمودند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی مسجدسلیمان از پیشکسوت عرصه ورزش ابراهیم صفرنژاد عیادت نمودند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی مسجدسلیمان از پیشکسوت عرصه ورزش ابراهیم صفرنژاد عیادت نمودند.

گفتنی است ابراهیم صفرنژاد چهره سیاسی و ورزشی شهرستان مسجدسلیمان به علت بیماری کلیوی مدتی است که در بستر بیماری به سر می برد.