انصراف طهماسب ظاهری عبده وند از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // طهماسب ظاهری عبده وند با حضور در ستاد انتخابات از داوطلبی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان انصراف داد. ...

عصر مسجدسلیمان // طهماسب ظاهری عبده وند با حضور در ستاد انتخابات از داوطلبی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان انصراف داد.