رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان منصوب شد

عصر مسجدسلیمان // دکتر حسین صفارفر رئیس بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر علی سرمست رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان دکتر حسین صفارفر به عنوان رئیس جدید ب ...

عصر مسجدسلیمان // دکتر حسین صفارفر رئیس بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان در حکمی از سوی دکتر علی سرمست رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان دکتر حسین صفارفر به عنوان رئیس جدید بیمارستان ۲۲ بهمن منصوب و از زحمات دکتر مولایی تقدیر به عمل آمد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد، توانمدی و مسئولیت پذیری جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست بیمارستان ۲۲ بهمن منصوب می شوید ت ازیر نظر اینجانب و بر اساس سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم دانشگاه انجام وظیفه نمائید.