مرضیه شهبازی با حضور در  وزارت کشور کاندیدای انتخابات مجلس شد

عصر مسجدسلیمان // مرضیه شهبازی با حضور در  وزارت کشور نام خود را بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان به ثبت رساند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان مرضیه شهبازی در خصوص هدف خود از ثبت نام در ...

عصر مسجدسلیمان // مرضیه شهبازی با حضور در  وزارت کشور نام خود را بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مسجدسلیمان به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان مرضیه شهبازی در خصوص هدف خود از ثبت نام در انتخابات مجلس اظهار داشت : فصل انتخابات که می شود همه از هر قشری ادای تکلیف کرده و پا به عرصه میگذارند ، نکته بسیار جالب و حزن انگیزی که در این دوره مشاهده کردم حضور کم رنگ بانوان متخصص و کارآمد این شهر دلسوخته برای ادای تکلیف بوده است گویی به حاشیه راندن و عدم توجه به توانایی های بانوان این شهر به نوعی دل مردگی در ذهن آنها بوجود آورده که دیگر حتی روحیه مطالبه گری را نیز از اذهان آن ها رخت بر بسته است.

 

وی افزود : بنده بعنوان نماینده بانوان شهرم پا به عرصه انتخابات گذاشتم تا دیدگاه جنسیتی از تفکر مسئولین ما رخت بربندد و خون تازه ای به شریان های این شهر برای عبور از مشکلات نهادینه شده و جاری شود.

شهبازی ادامه داد :هرکدام از این رجل های سیاسی که ادای تکلیف می کنند در دامن یک زن قوی رشد پیدا کردند اما تفکر جنسیتی متعصبانه ذهنیت غلط عدم توانایی بانوان را در ذهن مسموم اینگونه افراد متبلور می کند، رشد یک شهر در گرو دیدگاهی منصفانه عاری از هرگونه تفکر جنسیتی و قومی است.