سیاوش کریمپور ،محمد ابراهیم پیرعباسی و مریم احمدی کاندیدای حوزه انتخابیه مسجدسلیمان شدند

عصر مسجدسلیمان // سیاوش کریمپور صالح بابری،محمد ابراهیم پیرعباسی بابادی و مریم احمدی هم کاندیدای حوزه انتخابیه مسجدسلیمان شدند. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان سیاوش کریمپور صالح بابری،محمد ابراهیم پیرعباسی بابادی و ...

عصر مسجدسلیمان // سیاوش کریمپور صالح بابری،محمد ابراهیم پیرعباسی بابادی و مریم احمدی هم کاندیدای حوزه انتخابیه مسجدسلیمان شدند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان سیاوش کریمپور صالح بابری،محمد ابراهیم پیرعباسی بابادی و مریم احمدی با حضور در وزارت کشور نام خود را جهت شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان به ثبت رساندند.